Valguseleht

Foorum

Valguselehe reeglid - materiaalne tasand

1. Valguselehel käitume me:

 • austusväärselt ja lugupidavalt
 • sõbralikult ja viisakalt
 • hoolivalt ja üksteist toetades
 • teiste individuaalsust arvestades
 • lehe puhtust austades ja mitte valides registreerumisel tugeva negatiivse alatooniga nimesid
 • moderaatoritega abivalmilt, teavitades neid foorumi olemuse ja reeglitega mittearvestavatest postitustest


2. Postitustes ja teemades me ei:

 • solva, halvusta ega alaväärista
 • kasuta ebatsensuurset sõnavara
 • õhuta negatiivsele käitumisele
 • reklaami negatiivse suunaga veebilehti ja teemasid
 • reklaami puhastamiseteenuseid, v.a. lehe omaniku nõusolekul
 • kirjuta teemavälist juttu
 • pealkirjasta teemasid mitteinformatiivselt
 • ei postita uut postitust või teemat enne selle läbi lugemist


3. Valguselehest väljaspool me ei:

 • jaga valguselehe liikmete isiklikku infot ega kahjusta nende anonüümsust ja privaatsust


4. Igal liikmel on õigus:

 • postitada selleks ettenähtud teemas
 • avaldada oma mõtteid, tundeid, arvamusi ja soove
 • teavitada nimemuutmise soovist administraatorit
 • omada vaid ühte aktiivset kontot
 • jagada Valguselehel olevat infot väljaspool seda, viidates allikale nimeliselt ja lingiga


Õigused kehtivad seni, kuni need ei lähe vastuollu Valguselehe reeglite ja olemusega.

5. Igal külalisel on õigus:

 • reeglitega nõustuses omada samu õigusi, mis liikmetel


6. Igal administraatoril ja moderaatoril on õigus:

 • kustutada, muuta, lukustada ja tõsta postitusi ning teemasid oma parima äranägemise järgi
 • hoiatada liikmeid reeglite rikkumise ja eiramise korral
 • eemaldada liikmelt postitusõigus 1 kuuks peale kolmanda hoiatuse tegemist
 • kustutada liikme konto ja postitused reeglite ning olemuse laialdase rikkumise ja eiramise tõttu
 • blokeerida liikme IP aaadress, email ja kasutajanimi reeglite ning olemuse laialdase rikkumise ja eiramise tõttu

 

8. Kohustused:

 • Kõik liikmed ja külalised on kohustatud nõustuma Valguselehe reeglitega
 • «
 • 1
 • 0
 • »
 • «
 • 1
 • 0
 • »
Valguseleht
Tauno & Helena Möldri
ingel@valguseleht.ee
Kasutamistingimused